Tabung Infaq Abadi
Pelaburan berganda selamanya
 
TABUNG INFAQ ABADI


Tabung Infaq Abadi diwujudkan untuk melestarikan kewangan Hidayah Centre Foundation secara strategik dan berterusan. Dana terkumpul dalam tabung Infaq Abadi akan diaktifkan melalui aktiviti pelaburan kewangan seperti tabung amanah, tabung sukuk, tabung ekuiti, deposit tetap, pendapatan tetap, emas serta pelaburan dalam projek-projek usahasama yang berdaya maju.

Sebahagian daripada keuntungan akan dimanfaatkan untuk keperluan aktiviti-aktiviti Hidayah Centre Foundation dan bakinya dilaburkan semula agar sumbangan anda akan terus berganda dan berganda. 

Dengan serendah RM10, anda berpeluang merebut amal berterusan selagi yayasan Hidayah Centre terus kukuh berdiri menyebarkan keindahan Islam dan memperkasa saudara baru kita.
 

 


"Apabila seorang anak Adam mati putuslah amalnya kecuali tiga perkara:
sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh." 

(Hadis Sahih Muslim No: 1631)