Sumbangan Korporat
Ansar


INISIATIF ANSAR

Sumbangan Berterusan

____________

 


Ansar adalah satu usaha Hidayah Centre Foundation (HCF) untuk mengajak orang ramai menyumbang dengan mudah serendah RM1 sehari. Dengan Ansar, anda dapat bersama-sama dalam usaha menyampaikan mesej lslam yang sebenar kepada orang ramai. Ansar juga bertujuan membantu golongan saudara baru yang baru berhijrah kembali kepada agama lslam sebagai jalan hidup mereka.
 


Nama Ansar dipilih khusus mengambil semangat golongan Ansar di Madinah yang membantu golongan Muhajirin dari Mekah dalam peristiwa Hijrah. Semoga dengan Ansar, sumbangan yang sedikit tetapi berterusan mampu memberikan kesan yang signifiken dalam menyokong usaha murni HCF dalam melaksanakan kewajipan memperluaskan penyampaian mesej Islam kepaDa masyarakat dan melahirkan saudara baru sebagai muslim contoh.
 


“Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit.”
(HR. Bukhari, no. 6465)

 
 

____________