Mualaf Aid
Mualaf Aid

MUALAF AID

A. Apa itu Mualaf Aid?

Mualaf Aid ini adalah sebuah hadiah yang berbentuk pemberian barangan dapur atau makanan asas untuk disampaikan kepada asnaf mualaf yang kami ziarahi sebagai tanda sokongan dan kasih sayang kami terhadap mereka. 

Sejak 2012, lebih 3000 keluarga mualaf telah diziarahi dalam aktiviti ziarah susulan, melalui program ziarah mahabbah, kupi-kupi, melalui program pendidikan dan semasa pandemik baru-baru ini. Majoriti mualaf yang kami ziarahi adalah mereka yang terdiri daripada golongan fakir miskin, ibu tunggal, orang tua, dan mereka yang berkelainan upaya.

Aktiviti ini digerakkan oleh para daie dan para sukarelawan Hidayah Centre Foundation di seluruh Malaysia supaya dapat membina hubungan tali persaudaraan dengan saudara baru.